Vær med til at gøre Mandag Morgen bedre, og vind et gavekort

Hos Mandag Morgen arbejder vi hele tiden med at optimere vores medie, så du får mest ud af dit abonnement og dine besøg. Derfor gennemfører vi nu en undersøgelse af vores læseres tilfredshed. Det tager ca. ti minutter at gennemføre undersøgelsen.Blandt alle, der gennemfører undersøgelsen, trækker vi lod om et gavekort på 1.500 kr. til gavekortet.dk
start
 
Hvordan bruger du Mandag Morgen? *


 
Hvem betaler for din adgang til Mandag Morgen?


 
Hvad skal der til for, at du vil købe adgang til enkeltartikler eller abonnement på Mandag Morgen?

 
I hvilken sammenhæng benytter du oftest Mandag Morgen?


 
Finder du som hovedregel det, du søger i Mandag Morgen?


 
Hvad finder du ikke?

 
I det følgende vil du se en række udsagn om Mandag Morgen, og du bedes tage stilling til, i hvor høj grad du er enig eller uenig.

 
Mandag Morgen beskæftiger sig med stof, der er relevant for mig

 
Mandag Morgens analyser bidrager med interessante perspektiver på samfundsudviklingen

 
Mandag Morgens artikler er inspirerende

 
Jeg forbinder overordnet set Mandag Morgen med noget positivt

 
Jeg forbinder Mandag Morgen med høj troværdighed.

 
Hvilke stofområder foretrækker du i Mandag Morgen? 
Ville det være interessant for dig at abonnere på nicheportaler hos Mandag Morgen, f.eks. inden for: Ledelse, grøn omstilling, økonomi, velfærd eller andet?


 
I det følgende vil du se en række udsagn om Mandag Morgen, og du bedes tage stilling til, i hvor høj grad du er enig eller uenig.

 
Samlet set har Mandag Morgen et godt image

 
Mandag Morgen har et godt image i forhold til lignende nichemedier

 
Mandag Morgen har en unik position i det danske mediebillede

 
Hvem anser du for at være Mandag Morgens nærmeste konkurrent?

 
På baggrund af dine samlede erfaringer med Mandag Morgen, hvor tilfreds er du så alt i alt?

 
Har du forslag til forbedring af Mandag Morgen?

 
Forestil dig nu det perfekte nichemedie for dig. Hvor langt fra eller hvor tæt på dette ideal er Mandag Morgen?

 
Hvor sandsynligt er det at du vil anbefale Mandag Morgen til andre?

 
Hvor enig er du i følgende udsagn om vores nyhedsbrev, MM Brief?

 
Jeg kan altid finde en historie, der interesserer mig i MM Brief

 
MM Brief er godt og overskueligt designet til at give overblik

 
Jeg åbner ofte en eller flere historier fra Brief

 
Jeg modtager gerne MM Brief oftere end i dag

 
Jeg tilgår normalt mm.dk via klik fra MM Brief

 
Hvordan kan vi forbedre MM Brief?

 
Hvor ofte besøger du hjemmesiden mm.dk?


 
Hvad er typisk dit formål med at besøge mm.dk?

 
Hvilke af følgende områder på mm.dk anvender du?


 
I det følgende vil du se en række udsagn om hjemmesiden mm.dk, og du bedes tage stilling til, i hvor høj grad du er enig eller uenig.

 
Artiklerne på mm.dk er interessante

 
Artiklerne på mm.dk er godt skrevet

 
Artikelbillederne bidrager positivt til artiklerne

 
Figurer og grafikker bidrager positivt til artiklerne

 
Artikler og analyser på mm.dk er altid opdaterede

 
Jeg lærer noget nyt, når jeg besøger mm.dk

 
Indhold på mm.dk er organiseret på en logisk måde

 
mm.dk er brugervenlig i forhold til lignende hjemmesider

 
Siderne på mm.dk er lette at finde rundt på

 
mm.dk’s visuelle udtryk skiller sig positivt ud fra andre mediers hjemmesider

 
Hvordan mener du, at vi kunne forbedre mm.dk?

 
I det følgende vil du se en række udsagn om det trykte magasin ’Ugebrevet Mandag Morgen’ og du bedes tage stilling til, i hvor høj grad du er enig eller uenig.

 
Artiklerne i det trykte magasin er interessante

 
Artiklerne i det trykte magasin er godt skrevet

 
Artiklernes layout er overskueligt

 
Antallet af udgivelser er passende

 
Det trykte magasin giver mig merværdi ift. den digitale adgang

 
Det trykte magasin har for mange sider

 
Har du yderligere kommentarer eller ris/ros til det trykte magasin, kan du skrive det her:

 
Har du brugt nichemediet Next?


 
Hvor ofte besøger du Nichemediet Next?


 
Hvilke dele af nichemediet Next har du besøgt eller anvendt?


 
Hvordan kan vi forbedre Next?

 
Hvor sandsynligt er det at du vil anbefale Next til andre?

 
Hvor ofte besøger du Universet TjekDet?


 
Hvilke dele af universet TjekDet har du besøgt eller anvendt?


 
Har du besøgt universet TjekDet?


 
Hvor sandsynligt er det at du vil anbefale TjekDet til andre?

 
Hvordan kan vi forbedre TjekDet?

 
Har du kendskab til os på sociale medier?


 
De næste spørgsmål handler om dig

 
Bruger du podcast?


 
Hvilke podcasts lytter du til?

 
Hvad er dit køn?


 
Hvad er din alder?


 
Hvilken region bor du i?


 
Hvor er du beskæftiget?


 
Hvad er din jobfunktion?


 
Hvilket ledelsesniveau er du placeret på?


 
Har du som led i dit arbejde ansvar for indkøb til din arbejdsplads?


 
Hvor stort et budget har du til indkøb årligt?


 
Har du som led i dit arbejde ansvar for rekruttering af personale?


 
Hvor mange har du ansvar for at rekruttere årligt?


 
Har du som led i dit arbejde ansvar for annoncering? F.eks. imagekampagner, jobannoncer, servicemeddelelser, mv.


 
Hvad er din årlige personlige indkomst før skat?


 
Hos Mandag Morgen ønsker vi kontinuerligt at forbedre os, blandt andet gennem dialog med vores læsere. Vi afholder blandt andet fokusgruppeinterviews.

Ville du være interesseret i at deltage i et sådant interview? 
Tak for din interesse. For at kunne kontakte dig, vil vi bede om det telefonnummer, hvor du bedst kan træffes. Telefonnummeret vil kun blive anvendt i denne sammenhæng.

Telefonnummer:

Tak for din deltagelse!
Afslut